Notice

HOME > IR/PR CENTER > Notice

주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 공고

2019-05-01

주주 여러분께

 
                   

 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 공고  

상법 제354조 및 당사 정관 제17조에 의거하여, 아래와 같이 기준일을 설정하여 주주명부의 기재변경을 정지함을 알립니다.
   
1. 기준일: 2019년 5월 16일 
2. 명의개서정지기간: 시작일 2019년 5월 17일 ~ 종료일 2019년 5월 20일 
3. 명의개서정지사유: 소규모합병을 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고 
4. 이사회 결의일: 2019년 4월 30일 
                       

                        2019년 5월 1일

                       주식회사 키이스트

이전 다음
리스트